Braden medlemmar värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Insamling av personuppgifter: Vi kan komma att samla in personuppgifter när du kontaktar oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller på annat sätt interagerar med oss. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, preferenser och annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi kan även använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål, om du har gett ditt samtycke till detta. Du har rätt att när som helst avstå från att ta emot marknadsföringsmaterial från oss.

Lagring och säkerhet: Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och behåller dem endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med insamlingen, om inte annat krävs enligt lag. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse.

Delning av personuppgifter: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredjepartsleverantörer som bistår oss med att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningshantering eller e-postutskick. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter endast på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Dina rättigheter: Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt att begära att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål gällande vår hantering av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter: Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Info@glamro.com

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritets policy när det behövs. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och vi uppmanar dig att regelbundet granska integritets policy för att hålla dig uppdaterad.